27/10 - A6 tổ chức nhậu

Dung_xoan

New Member
Anh em A6 đâu roài, không reply được thì cũng đọc được! Ngày mai hay ngày kia gì đó, Phú lại bay sang Nhật đóng phim XXX. Cho nên tối nay tức 27/10 anh em tổ chức bữa nhậu chia tay đ/c Phú!

Hẹn 6h30 chiều tại nhà Dũng xoăn, ai có địa điểm nào nhậu hay thì suy nghĩ trước, đến là chọn chỗ tổ chức chén lun, khỏi rề rà!
 
Top