2 - Mr.12A7 - Đoàn Trọng Hiếu

lazycat_f2

Member
Sáng xem chào tuần mới ngồi dưới chả nghe thấy j, trưa ra cantin thấy mấy anh A7 ngồi đó ăn cơm, hình như có cả anh Hiếu A3.Chiều ngủ trong lớp ko ra xem.Hôm nay xem bọn lớp em khen là anh Lâm diễn đạt nhất :D
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top