12d7 chạy đâu cả rồi

zhanshen

New Member
Bố thằng ngu, lớp mình không liên lạc thế này đâu, gọi thẳng vào máy đê:
Sơn:0983442386
Phương:0982906961
Hoa:0912071159
Minh(bd):0906010160
Nga:0903261086
Hiếu jimmy:0983695999<-thằng này chó chết !!!
Yêu cầu lớp mình ai có số thì post lên đây còn tiện liên lạc!!!l-)
 
Top