11A4=11A$(xxx)

haketu

Member
chó thắng
tao nhớ đã xóa tấm đấy đi rồi mà
mày lại solo quả nữa à
....
mà sao lúc cóp ở nhà VA thì có tấm ấy, mà mang về máy nhà tao thì lại chẳng thấy đâu...
 
hehhehhehe!!! nhìn chúng mày vui thía!!! hơi bị tủi thân đấy nhé!!! chúng mày làm cả tư vấn tuổi teen đấy à??? có đứa nào tình nguyện vào đấy ko???
nhìn thấy chú nhà mình đánh ghita, hát hò trông chất thế!!! heheheh!!!
 
hehhehhehe!!! nhìn chúng mày vui thía!!! hơi bị tủi thân đấy nhé!!! chúng mày làm cả tư vấn tuổi teen đấy à??? có đứa nào tình nguyện vào đấy ko???
nhìn thấy chú nhà mình đánh ghita, hát hò trông chất thế!!! heheheh!!!
 
Top