10A3 .Không bít ai lập chưa ??

sniper

Member
@japan: khi nào lấy mèo gửi off choa tao...mà tao toàn invi...cứ send đi

@hải: khi nào anh em đi chơi đê

@all: chơi b00m đừng có gọi con foc'...nó ko biết chơi đầu...please
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top