1 - Mr.12D1 - Nguyễn Quang Anh

Fit_perfect_boy

New Member
D1 thắng A5 roài ~~~ enemy sắp tới sẽ nà D5, liệu D5 có...đỡ nổi hok khi D1 có "tài lăng trẻ" (kiêm MrC D1) ở đây O:) hehehehe
 

Phần mềm mới

Tra cứu điểm thi

Top