1. Bạn có thể đăng nhập bằng: username, email hoặc thông qua facebook.

Trường trung học Quốc gia Chu Văn An

Diễn đàn học sinh Chu Văn An

Điểm chuẩn Chu Văn An :
Hệ chuyên :
- VĂN: 27.75 ( ams : bằng điểm mình trượt năm ngoái : 28.75 )
- ANH :27.5 ( ams : Anh1: 31.25 - Anh2 :30 (oach!)
- PHÁP : 21 ( ams: 25 )
- TOÁN -TIN : 25.75 ( ams: 31.5 - hơn 5,25diểm !!!! :( )
- SỬ : 22.5
Chất lượng cao : 15.25
Hệ mở rộng : 13
...
Lễ vào hè sẽ được tổ chức vào 7h15' ngày 24/6/05. Đề nghị học sinh đến đầy đủ và mặc đồng phục của nhà trường. :)


--- Đoàn trường đã thông báo đến các học sinh vào lễ bế giảng, đây chỉ là thông báo lại ---
Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 05-06 ( 24.05.2005, 06:04 am )


Những thông báo mới nhất của trường THPT Chu Văn An về tình hình tuyển sinh năm học 2005-2006 dành cho học sinh tốt nghiệp THCS thi tuyển vào khối 10 trường THPT Chu Văn An.

TRƯỜNG PHPT CHU VĂN AN
Ban tuyển sinh khóa 2005- 2006

THÔNG BÁO SỐ 1

Trường THPT Chu Văn An tổ chức các lớp hướng dẫn thi vào lớp 10 năm học
2005-2006 .Cuối đợt ôn tập có tổ chức kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh .Lớp
học đầu...